RODO

Aktualności

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

z uwagi na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) Gondek s.c. Cukiernia  dostosowała procesy przetwarzania danych osobowych do nowych zasad.

W związku z powyższym informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gondek s.c. Cukiernia z siedzibą we Wrocławiu, ul. B. Krzywoustego 302, 51-312 Wrocław, tel. 71 345 80 28, e=mail cukiernia@ gondek.pl ponadto, że:

  • dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia/wykonywania umowy oraz umożliwienia i utrzymywania kontaktu z Klientem , z którym Gondek s.c. Cukiernia zamierza zawrzeć lub zawarł umowę;
  • podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarcie/wykonywanie umowy oraz prawnie uzasadniony interes Administratora – umożliwienie i utrzymywanie kontaktu z Klientem (art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO);
  • przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu.;  
  • dane osobowe przetwarzane są do czasu przedawnienia roszczeń;
  • dane osobowe nie są udostępniane
  • informujemy, że Pani/Pan ma prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych;
  • informujemy, że ma Pani/Pan wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy z Klientem. Jeśli dane osobowe nie zostaną podane, umowa nie może zostać zawarta i wykonywana;
  • dane osobowe przetwarzane są w bezpiecznej infrastrukturze informatycznej Gondek s.c. Cukiernia i nie są udostępniane;
  • dane osobowe zabezpieczone są odpowiednio;
  • kopię danych można uzyskać przekazując takie żądanie na adres cukiernia@gondek.pl
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: cukiernia@gondek.pl lub pocztą: Administrator Danych Osobowych, 51-312 Wrocław, ul. B. Krzywoustego 302

24 Maj 2018

Powrót archiwum wiadomości