Muchomor

Muchomor

 • Waga: 1 - 2 kg
Myszka Miki I

Myszka Miki I

 • Waga: 1,5 - 2,5 kg
Myszka Miki II

Myszka Miki II

 • Waga: 1,5 - 2,5 kg
Myszka Minnie I

Myszka Minnie I

 • Waga: 1,5 - 2,5 kg
Myszka Minnie II

Myszka Minnie II

 • Waga: 1,5 - 2,5 kg
Myszki

Myszki

 • Waga: 1,5 - 2,5 kg
Nemo I

Nemo I

 • Waga: 1,5 - 2,5 kg
Nemo II

Nemo II

 • Waga: 1,5 - 2,5 kg
Ninjago

Ninjago

 • Waga: 1,5 - 2,5 kg
Osiołek

Osiołek

 • Waga: 1,5 - 2,5 kg
Owieczka I

Owieczka I

 • Waga: 1,5 - 2, 2,5 kg
Owieczka II

Owieczka II

 • Waga: 1,5 - 2,5 kg
Owieczka Shaun

Owieczka Shaun

 • Waga: 1,5 - 2,5 kg
PAD

PAD

 • Waga: 1,5 - 2,5 kg
Paleta

Paleta

 • Waga: 1 - 2 kg
Parówka

Parówka

 • Waga: 1,5 - 2,5 kg
Peppa Świnka

Peppa Świnka

 • Waga: 1,5 - 2,5 kg
Perkusja

Perkusja

 • Waga: 1,5 - 2,5 kg
Piesek I

Piesek I

 • Waga: 2 - 2,5 kg
Piesek II

Piesek II

 • Waga: 2 - 2,5 kg
Pikachu

Pikachu

 • Waga: 1,5 - 2,5 kg
Pingwin Skipper

Pingwin Skipper

 • Waga: 1,5 - 2,5 kg
Pingwinek Popolo

Pingwinek Popolo

 • Waga: 1,5 - 2,5 kg
Pistolet

Pistolet

 • Waga: 1,5 - 2,5 kg
Pizza

Pizza

 • Waga: 1 - 2 kg
Piła

Piła

 • Waga: 1,5 - 2,5 kg
Piłka Nożna I

Piłka Nożna I

 • Waga: 1,5 - 2,5 kg
Piłka nożna II

Piłka nożna II

 • Waga: 2 - 3,5 kg
Piłka siatkowa

Piłka siatkowa

 • Waga: 1,5 - 2,5 kg
Playstation

Playstation

 • Waga: 1,5 - 2,5 kg
Pony I

Pony I

 • Waga: 1,5 - 2,5 kg
Pony II

Pony II

 • Waga: 2 - 3 kg
Porsche

Porsche

 • Waga: 1,5 - 2,5 kg
Prom kosmiczny

Prom kosmiczny

 • Waga: 1,5 - 2,5 kg
Puenta

Puenta

 • Waga: 1,5 - 2,5 kg
R2D2

R2D2

 • Waga: 2 kg
Rajd

Rajd

 • Waga: powyżej 2 kg
Rajdek

Rajdek

 • Waga: 1,5 - 2,5 kg